פעילויות - מעד התחלה, מועד הגשה ומועד הסרה

לכל פעילות שמשייכים יש ארבעה מועדים:

  • מועד תחילת שיוך: בחרו מתי התלמידים יוכלו לגשת למשימות המשוייכות. (לפני תאריך תחילת השיוך המשימות יופיעו בפעילויות המשויכות באיזור המורים, אבל עדיין לא אצל התלמיד)
  • מועד הגשה: התלמידים יראו שלט עם כמה ימים נשארו להם להגיש את הפעילות, המשימות יהיו נגישות גם אחרי שתאריך ההגשה יפוג, אבל יופיעו בתור משימות שהוגשו באיחור.

  • מועד הסרה: במועד הזה לא תהיה יותר לתלמידים גישה למשימות. המשימות יוסרו גם מהפעילויות המשוייכות באיזור המורים, אך תוכלו לראות אותם בדוחות .

כך התלמידים יראו את שלט הפעילויות שהושלמו:

 

כך התלמידים יראו את שלט הפעילויות שמועד ההגשה שלהן עוד לא הסתיים: