הגדרות תזמון פעילויות

1. כנסו לפעילויות > מצאו פעילויות 

להגדרות תזמון פעילויות יש שני חלקים: בחירה של השבוע בה הפעילויות יתחילו והגדרות תזמון פעילויות

2. שייכו כדי להתחיל: בחרו בשבוע בו הפעילות תתחיל.

3. לחצו על האייקון של הגלגל שיניים כדי לשנות את הגדרות התזמון:

תפתח לכן חלונית עם ההגדרות הבאות:

תחילת שיוך: בחרו מתי התלמידים יוכלו לגשת למשימות המשוייכות - יום ושעה בשבוע הנבחר
מועד הגשה: המשימות יהיו נגישות גם אחרי שתאריך ההגשה יפוג, אבל יופיע בתור משימות שהוגשו באיחור.
מועד הסרה: במועד הזה לא תהיה יותר לתלמידים גישה למשימות. (ניתן גם לבחור ב"הפעילויות לא יוסרו אף פעם)
שייכו כ: ניתן לשייך כפעילויות כיתה או שיעורי בית.