האם ניתן לבחור תוכן לפי ספרי לימוד שונים

בחירת ספר לימוד מציגה בפניכם את התוכן של עשר אצבעות לפי ספר הלימוד שבחרתם.

כדי לשנות את ספר הלימוד לוחצים על ניהול כיתות  - ניהול הכיתות שלי

 

לוחצים על כפתור 3 הנקודות ואז על ניהול פרטי הכיתה
לוחצים על הגדרות מתקדמות, בוחרים את תוכנית הלימודים ואת ספר הלימוד. בסיום לוחצים על שמור.