דוח התקדמות במשימות

הדוח הנוכחי יראה לכם את התקדמות התלמידים בפעילויות ששייכתם לכיתה.

לוחצים על דוחות - דוח התקדמות במשימות

 

1. בחירת הכיתה - תוכלו לבחור את הכיתה שלכם כולה או תלמיד ספציפי עליו תרצו לקבל מידע

2. פילטרים - צמצמו את הדוח ע"י פילטרים שונים כגון:
זמן - פעילויות המשוייכות כרגע, השבוע (פעילויות ששוייכו מתחילת השבוע ועד היום), שבוע שעבר (מכסה את 7 הימים מיום ראשון ועד שבת של שבוע שעבר), 14 ימים אחרונים וכדומה.
סטטוס - באופן קבוע האפשרות הנבחרת היא כל הפעילויות  מראה את כל הפעולויתות ששויכו בין אם בוצעו או לא. ניתן לפלטר לפי - עוד לא התחילו לשחק, בביצוע, ביצעו את כל הפעילויות.
סוג הפעילויות - כל הפעילויות, פעילויות כיתה, שיעורי בית, שיוך אוטומטי ושיוך ידני.

3. פעילויות ששוייכו - מראה את מספר הפעילויות ששוייכו אפילו אם זה רק לתלמיד אחד
ממוצע הפעילויות שנותרו -הממוצע של פעילויות שלא הושלמו פר תלמיד. 
שיעור השלמת פעילויות - כמות הפעילויות המשוייכות שהושלמו באחוזים
ציון כיתתי ממוצע - הציון הממוצע של הנסיון האחרון של התלמידים בפעילויות המשוייכות שהושלמו

4. תצוגה לפי תלמידים
שם התלמיד
פעילויות שנותרו - סך הפעילויות המשוייכות שעדיין לא השושלמו ע"י התלמיד
ציון ממוצע - הציון הממוצע של הנסיון האחרון של התלמיד בפעילויות המשוייכות שהושלמו. אפשרות זו מחולקת ל3 צבעים - ירוק (כשהציון הממוצע הוא 80% או יותר), צהוב (כשהציון הממוצע הוא בין 50% ל 79.99%), אדום (כשהציון הממוצע הוא 49.99 או פחות).
תאריך - מתי הפעילות שוייכה ע"י המורה. המספרים בטור הזה מייצגים את סך הפעילויות שהושלמו מתוך המשימות המשוייכות באותו יום.
גם כאן החלוקה מתבצעת לפי צבעים
ירוק - אם כל הפעילויות המשוייכות באותו יום בוצעו
צהוב - אם הפעילויות המשוייכות באותו יום לא בוצעו (חלק בוצעו וחלק לא)
אדום - אם אף פעילות משוייכת באותו יום לא בוצעה

ניתן לראות מידע נוסף גם ברמת התלמיד אם לוחצים על שמו מתוך הטבלה

ניתן ללחוץ על כל אחד מהתאריכים כדי לקבל מידע נוסף המפרט את שם הפעילות, הנושא שלה, באיזה תאריך הושלמה וכמה נסיונות היו לתלמיד. האם המשימה שוייכה כמשימת בית או כיתה ומהו הציון הממוצע. 

שם