האם ניתן להתאים פעילויות לתלמידים שונים

לחצו על פעילויות > נהלו פעילויות ובחרו בכיתה הרצויה

כעת לחצו על התאמה אישית

בתצוגה המותאמת אישית ניתן להקצות פעילויות ע"י לחיצה על הריבועים מתחת לשם הילד.
לצד כל פעילות ניתן לסמן ✅ אם רוצים שתהיה משוייכת לתלמיד המסוים או להוריד את הסימון כדי לבטל את השיוך

בפעיליות שהושלמו ניתן יהיה לראות את הציון