איך ניתן לראות אם התלמידים מתקשים בנושאים מסויימים

לוחצים על דוחות - דוח ביצועים

בוחרים את הכיתה הרצויה בצד ימין ולידה את שם התלמיד

המערכת תציג את פירוט הציונים שלו ואת הפעילויות שהושלמו