?איך לבטל פעילויות ששויכו ע"י ההורים

המורות יכולות לבחור לכבות את האופציה של שיוך משימות על ידי ההורים.

כנסו ל"ניהול כיתות" > "ניהול הכיתות שלי"

לחצו על שלוש הנקודות > ניהול הגדרות הכיתה

בחרו בהגדרות מתקדמות > הגדרות סביבת התלמיד 
הפעילויות ששויכו ע"י המורים מוגדר כפעיל בברירת מחדל