קבוצות בכיתה - האם אוכל ליצור קבוצות בכיתה שלי כדי שאוכל להקצות פעילויות על בסיס רמות יכולת שונות או מאפיינים אחרים?

בוודאי!
לוחצים על ניהול כיתות - ניהול הכיתות שלי

לוחצים על 3 הנקודות שלצד הכיתה ואז על ניהול קבוצות

מקלידים שם לקבוצה, בוחרים את התלמידים שרוצים להוסיף לקבוצה ולוחצים על "ליצור"

כשרוצים לשייך להם פעילויות בלעדיות, לוחצים על פעילויות - מצאו פעילויות

 

בוחרים את הכיתה הרצויה ואת הקבוצה הרצויה

בוחרים את הנושא הרצוי ומשייכים את הפעילות שרוצים ע"י לחיצה על שייך

 

המשימות ישוייכו רק לקבוצה שבחרתם.