איזור הורים - מה ניתן לראות באזור ההורים

באיזור ההורים תוכלו לעקוב אחר ההתקדמות של הילד/ה במשחק שלנו, להוסיף ילדים ולערוך את הפרטים.

עמוד סיכום פעילות


בחלקו העליון של העמוד, תוכלו להחליף בין הילדים או להוסיף עוד ילד/ה
לחצו כאן כדי לעבור למדריך הוספת ילד/ה

יעד שבועיציון כולל - האחוז של ילדכם בכל כישורי המתמטיקה עבור הפעילויות שהושלמו עד כה.
סה"כ פעילויות שהושלמו - סך כל הפעילויות שהילד השלים עד כה.
פעילויות של תוכנית לימודים מלאה שהושלמו - סך כל הפעילויות שהילדים השלמים בתוכנית הלימודים המלאה.
פעילויות המשויכות ע"י המורה שהושלמו - סך כל הפעילויות שהילד השלים מתוך הפעילויות שהמורה שייכה לו.

בפעילות השבועית תוכלו לראות כמה זמן הילד השתמש בעשר אצבעות השבוע. ניתן גם להסתכל על שבועות קודמים.

בביצועי המיומנויות תוכלו לראות אינדיקציה לתוצאות שהושגו על ידי הילד בכישורים מסויימים
תוכלו ללחוץ עם העכבר על תפריט הפסים הכחול מצד שמאל כדי לראות את רשימת הפעילויות הקשורות לאותו נושא ולהתאמן עליהן