מדוע אני לא מקבל עידכונים במייל לגבי השיוך האוטומטי של הכיתה שלי

יכולות להיות מספר סיבות לכך:

  1. מדובר במורה משני ולא מורה ראשי. מורים משניים לא מקבלים נוטיפקציות באימייל לגבי השיוך האוטומטי.
    כדי לשנות את השיוך שלך למורה ראשי במקום משני יש לבקש מרכזת התשוב שתגדיר אותך כמורה הראשי של הכיתה שלך.
  2. כתובת המייל שלך אינה נכונה במערכת.
    כדי לשנות את כתובת המייל לוחצים על ראשי התיבות של השם שלך בצד שמאל למעלה ואז על פרטי החשבון
מוודאים שכתובת המייל בשורה השלישית נכונה ולוחצים על שמור שינויים.
3.  אפשרות נוספת היא שהפונקציה של התכנון השנתי האוטומטי עבור הכיתה שלך כבויה.
    כדי לבדוק את ההגדרות לוחצים פעילויות - תכנון שנתי - ובוחרים את הכיתה הרצויה
בצד שמאל למעלה לוחצים על 3 הנקודות ובודקים שהתכנון השנתי הוא במצב פעיל.
לוחצים על הגדרות כיתה
בודקים שהכפתור של השיוך האוטומטי דלוק (כחול) לצד הכיתה הרצויה.
במידה והכפתור כבוי (אפור) יש ללחוץ עליו כדי שיהפוך לפעיל (כחול).