שליחת ממשק

אם בכיתה מופיעים תלמידים שלא אמורים להיות בה, או שהיו בה בשנה שעברה, אנא בקשו מהם להתחבר ואז הם יועברו אוטומטית לכיתה הנכונה.
אפשרות נוספת היא לשלוח לנו ממשק ואז אנחנו נוכל לסדר את הכיתות בבית הספר לפי המצבת.

איך שולחים ממשק?

דרך ניהול נתונים מרוכזים למוסדות: https://mosdot.education.gov.il/content/school/nmm1

יש אפשרות להוסיף אותנו כספק ואז ללחוץ שליחת ממשק

לאחר שתוסיפו אותנו נקבל קובץ דרך שרת מאובטח עם מצבת התלמידים ונוכל לטעון אותו לאתר.

המדריך המלא של משרד החינוך: https://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Nmm/NMM_1.pdf