דוח ביצועי תלמידים

דוח ביצועי תלמידים מאפשר לך לזהות ולהבין את החולשות והחוזקות של התלמידים והכיתות שלך לפי נושא.

 

1. בלשונית דוחות > לחצו על דוח ביצועי תלמידים

2. בחרו בכל הכיתה או בתלמיד/ה.

3. ניתן לסנן את הדוח לפי מקורות לימוד, רמת כיתה, סוג פעילות ותקופת פעילות.

לחצו על אתחול כדי לאפס את הסינון לברירת מחדל.

4. לחצו על שלוש הנקודות בצד שמאל למעלה כדי להציג/להסתיר נושאים שאין להם נתונים.
כברירת מחדל, נושאים ריקים מוצגים.

 

 

5. לחיצה על נושא מסוים יציג את תתי-הנושאים שלו.
כדי לחזור לנושאים הקודמים לחצו על החץ בצד שמאל למעלה.

 

6. לחצו על שם של תלמיד או תלמידה כדי לצפות במידע מפורט יותר על הביצועים האישיים שלהם.

7. פעילויות התלמידים מוצגות תחת שני כרטיסיות:

  • פירוט הציונים: מסווג לפי נושאים

  • פעילויות שהושלמו: מסווג לפי פעילויות ותאריכי השלמה

 

8. ניתן גם לייצא את הדוחות כגיליון אקסל > לחצו על ייצוא בצד שמאל למעלה

9. ניתן לצפות בפרטים של הכיתה וכל תלמיד בדוח.