דוח פעילות התלמיד

דוח פעילות התלמיד מאפשר לך:

  • לזהות ולהבין את היתרונות והאזורים שמטרידים של הכיתות והתלמידים שלך לפי נושא.

דוח פעילות התלמיד

1. לחץ על דוחות -> דוח פעילות התלמיד.

לחץ על 'דוחות' -> דוח פעילות התלמיד

2. בחר כיתה -> בחר בכיתה כולה או תלמיד.

בחר כיתה -> בחר בכיתה כולה או תלמיד

3. ניתן לסנן את הדוח לפי מקורות לימוד, שלב(ים) של תלמידים, סוג עבודה ותקופת פעילות. לחץ על איפוס כדי להחיל מסננים ברירת מחדל.

ניתן לסנן את הדוח לפי מקורות לימוד, שלב(ים) של תלמידים, סוג עבודה ותקופת פעילות

לחץ **איפוס** כדי להחיל מסננים ברירת מחדל

4. החלף את המצב של הצג נושאים ריקים כדי להציג/להסתיר נושאים שאין להם נתונים עבור המסננים שנבחרו. כברירת מחדל, נושאים ריקים מוצגים.

החלף **הצג נושאים ריקים** כדי להציג/להסתיר נושאים שאין להם נתונים עבור המסננים שנבחרו

5. לחץ על נושא כדי לצפות בתתי-נושאים ובפעילויות שלו. לחץ על החץ בצד שמאל למעלה כדי לחזור לנושאים הקודמים.

לחץ על נושא כדי לצפות בתתי-נושאים ובפעילויות שלו

6. בחר תלמיד כדי לצפות במידע מפורט על הפעילות שלו.

בחר תלמיד כדי לצפות במידע מפורט על הפעילות שלו

7. פעילויות התלמידים מוצגות תחת שני כרטיסיות:

  • פירוט הציונים: מסווג לפי נושאים
  • פעילויות שהושלמו: מסווג לפי פעילויות ותאריכי השלמה

פעילויות התלמידים מוצגות תחת שני כרטיסיות

8. יש גם אפשרות בפינה הימנית העליונה לייצא את הדוח כגיליון אקסל.

יש גם אפשרות בפינה הימנית העליונה לייצא את הדוח כגיליון אקסל

9. ניתן לצפות בפרטים של הכיתה וכל תלמיד בדוח.

ניתן לצפות בפרטים של הכיתה וכל תלמיד בדוח