באיזה חומר לימוד תומך האתר של מטיפיק

חומר הלימוד שלנו הוא לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך.