איך ניתן לראות אם התלמידים ביצעו את הפעילויות ששוייכו להם

לוחצים על פעילויות - נהלו פעילויות ובוחרים את הכיתה

לצד כל משימה יש עיגול המסמל את כמות הילדים שהשלימו את הפעילות.
לחיצה על העיגול תראה פירוט מורחב יותר של התקדמות התלמידים.