איך מוסיפים מורים חדשים לבית הספר

מורים חדשים שלא משוייכים עדיין לבית הספר מוזמנים לפנות לתמיכה של עשר אצבעות ונציגי התמיכה יעזרו לשייך אותם לבית הספר החדש.
support@matific.com