דפי עבודה - האם יש במטיפיק דפי עבודה

דפי העבודה משלימים את הפעילויות האינטראקטיביות שלנו.

לחצו על פעילויות > מצאו פעילויות.

סננו את הסוג לפי דפי תרגול

דוגמא לדפי תרגול