האם ניתן לשנות לחלק מהתלמידים את השפה המוצגת באתר

בוודאי!

לוחצים על ניהול כיתות - ניהול התלמידים שלי

בצד שמאל ליד כל תלמיד יש 3 נקודות, לוחצים עליהן ואז על עריכת פרטי תלמיד

לוחצים על שפת התלמיד ומשנים לשפה הרצויה. בסיום, לוחצים על שמור