ביטול מנוי - איך לבטל מנוי

כדי לבטל את המנוי, היכנסו לאזור ההורים >  פרטי החשבון

באיזור פרטי הילדים, לחצו על "ניהול מנוי"

בחלון שיפתח, לחצו על " ביטול המנוי"