זמן מטיפיק - איך ניתן לשנות את זמן מטיפיק לילד/ה שלי

זמן מטיפיק הוא רק תזכורת לשחק במשחק שלנו, לילדכם יש גישה בלתי מוגבלת למטיפיק.

באיזור ההורים, לחצו על לשונית  פרטי החשבון

באיזור פרטי הילדים, לחצו על " ניהול מנוי"
לחצו על " זמן מטיפיק"
כאן תוכלו לערוך את זמן מטיפיק 
1. לשנות את היום והשעה של כל מפגש בנפרד
2. ניתן גם להפסיק או להמשיך את התזכורות במייל