מורה משני - איך מוסיפים מורה משני לכיתה

לוחצים על ניהול כיתות - ניהול הכיתות שלי

לוחצים על 3 הנקודות שלצד הכיתה ואז על ניהול פרטי כיתה:

לוחצים על מורים בצוות, מסמנים בוי

את המורה הרצוי ואז לוחצים על שמור