רמת לימוד - איך משנים את רמת הלימוד של הכיתה

בתי ספר בישראל, המתחברים באמצעות ההזדהות האחידה של משרד החינוך, אינם צריכים לשנות את רמת הלימוד של הכיתות בבית הספר.
רמת הלימוד של הכיתה צריכה להיות מותאמת לשכבת הגיל לפי מה שמעודכן במצבת התלמידים במשרד החינוך.

רק בתי הספר של החינוך המיוחד יוכלו לשנות את רמת הכיתה.
לוחצים על ניהול כיתות - ניהול הכיתות שלי
לוחצים על 3 הנקודות לצד הכיתה ואז על ניהול פרטי הכיתה
ניתן לשנות את הרמה בתפריט "רמת שנה". בסיום יש ללחוץ על כפתור "שמור".