שיוך כיתות - איך לשייך כיתות למורים

רק מנהלת מערכת ADMIN (בדרך כלל רכז/ת התקשוב) יכולה לשייך כיתות למורה המתאימה ולהגדיר את המורות הראשיות של הכיתה.

לוחצים על ניהול כיתות > ניהול כל הכיתות

לוחצים על 3 הנקודות לצד הכיתה הרצויה > ניהול פרטי הכיתה

בוחרים מתוך הרשימה איזה מורה רוצים בתור מורה ראשי לכיתה.