מחיקת כיתה

בבתי ספר של משרד החינוך לא ניתן למחוק כיתה.

בבתי ספר של חינוך מיוחד יש להעביר את התלמידים לכיתה אחרת, ורק כאשר אין תלמידים בכלל בכיתה אופציית המחיקה תפתח.

 

מחיקת כיתה יכולה להתבצע רק ע"י מנהלת המערכת בצורה הבאה:
ניהול כיתות > ניהול כל הכיתות > לחצו על שלושת הנקודות ליד הכיתה הרצויה ובחרו באופציה של מחיקת כיתה