מנהל התוכניות - טעינת תוכנית

ברגע שתטענו תוכנית, כל הפעילויות ישויכו לכל הכיתה לפי הגדרות התוכנית שבחרתם.

לאחר הטעינה תוכלו לבצע שינויים משלכם.

 

לחצו על פעילויות, ואז לחצו על נהלו פעילויות

 

לחצו על ניהול תוכנית

לחצו על העלאת תוכנית

 

ניתן להעלות תוכנית בשלוש דרכים:

  • מתוך קישור משותף
  • מתוך תוכניות שמורות
  • מתוך תוכניות מוגדרות מראש

 

מתוך קישור משותף

הדביקו את הקישור, בחרו בהגדרות הרצויות ולחצו טעינה.

 

מתוך תוכניות שמורות

לחצו על מתוך תוכניות שמורות, בחרו את הכית, בחרו תוכנית, סמנו את ההגדרות הרצויות, ולבסוף לחצו על טעינה

 

מתוך תוכניות מוגדרות מראש

לחצו על מתוך תוכניות מוגדרות מראש, בחרו את הכית, בחרו תוכנית, סמנו את ההגדרות הרצויות, ולבסוף לחצו על טעינהבכל אחת משלוש הדרכים הנ"ל יש אפשרות לנקות את כל הפעילויות ששויכו קודם.

 

רק מיובא - פעולה זו תמחק את כל הפעילויות המיובאות שהוקצו דרך "ניהול תוכנית" עבור הכיתה.

כל הפעילויות - פעולה זו תמחק את כל הפעילויות שהוקצו לכיתה.

*שימו לב, לא ניתן לשחזר פעילויות שנמחקו בפעולה זו.

 

כל הפעילויות שיובאו מתוכנית שנטענה יופיעו כמיובא כדי להבדיל אותן מפעילויות אחרות.