מנהל התוכניות - ניקוי פעילויות שנטענו

לחצו על פעילויות, ואז על נהלו פעילויותלחצו על ניהול תוכנית

לחצו על נקו פעילויות מיובאות

 

לחצו על נקו פעילויות