מנהל התוכניות - היכרות

מנהל התוכניות נועד לעזור לכם להקצות ולנהל פעילויות ביעילות.

 

מהי תוכנית?

ניתן לשמור את כל  הפעילויות שהוקצו לכיתה - אלו שהושלמו, אלו שפעילות כרגע ואלו שמתוזמנות לעתיד.

ברגע שהתוכנית נשמרה, תוכלו לטעון אותה בחזרה עבור כיתה אחרת או לשתף אותה עם מורים נוספים.

 

  1. משייכים פעילויות לכיתה
  2. שומרים את התוכנית
  3. עוברים לכיתה אחרת
  4. טוענים את התוכנית

 

ניתן לבצע את הפעולה מספרים פעמים.
עבור מורים שמקצים פעילויות שבוע מראש, ניתן להעתיק את התוכנית מדי שבוע או בתדירות גבוהה יותר אם רוצים.
לאחר טעינת התוכנית, מורים יכולים לערוך ולהתאים אישית פעילויות מבלי להשפיע על התוכנית המקורית. ניתן לעשות זאת הן עבור משימות פעילות והן עבור משימות מתוזמנות.

 

שיתוף התוכנית

לאחר שמירת התוכנית תוכלו ליצור לינק שיוביל לתוכנית בלחיצה.
כאשר מורה אחר ילחץ על הקישור הוא יתבקש לטעון את התוכנית שיצרת עבור הכיתה שלו. לאחר מכן, כל מה שהיה מוקצה בתוכנית יוקצה גם לכיתה של המורה איתו שיתפת את הקישור.

 

למידע איך לשמור ולשתף תוכנית תוכלו ללחוץ על הלינק הבא

 

שימוש חוזר בתוכנית משנה קודמת

מורים יכולים לעשות שימוש חוזר בתוכניות משנים קודמות.
בסוף השנה תוכלו לשמור את התוכנית ולטעון אותה עבור הכיתה שלכם בשנת הלימודים החדשה.

 

למידע על טעינת התוכנית תוכלו ללחוץ על הלינק הבא

 

טעינת תוכנית מוגדרת מראש

מטיפיק יצרה תוכנית מוגדרת מראש לכל ספר לימוד ותוכנית לימודים. התוכנית מותאמת אישית לכל כיתה.
במקום להקצות לתלמידים תוכנית באופן ידני, תוכלו לבחור אחת מהתוכניות המוגדרות מראש האלה ולטעון אותן עבור הכיתה שלכם.
התוכנית תקצה פעילויות עבור כל שבוע.
לאחר שתבחרו את התוכנית תוכלו לבצע שינויים, לשמור ולשתף את הגרסה המותאמת אישית שלכם עם מורים נוספים.

אם בטעות טענתם את התוכנית הלא נכונה, תוכלו להסיר את הפעילויות ולבחור בתוכנית חדשה.

 

למידע על מחיקת פעילויות שבחרתם תוכלו ללחוץ על הלינק הבא

 

מה לגבי התכנון השנתי?

התכנון השנתי הוסר אך האפשרויות שלו שולבו במנהל התוכניות.
כיתה שהופעל בה התכנון השנתי לא תאבד את המשימות ששויכו דרכו, הפעילויות יומרו באופן אוטומטי לתוך מנהל התוכניות.