לוח בקרה למנהל

לוח המחוונים של המנהל הוא כלי עוצמתי המיועד להעצים את הניהול הבית ספרי עם סקירה מקיפה של פעילות Matific של בית הספר שלך. לוח המחוונים הזה מותאם אישית כדי לספק למנהלי בתי הספר את הנתונים והתובנות שהם צריכים כדי לקבל החלטות מושכלות ולוודא ש-Matific מושקע ביעילות בכל בית ספר.

סקירה מקיפה של בית הספר

לוח המחוונים מציע תצוגה הוליסטית של השתתפות Matific של בית הספר שלך. ניתן לגשת בקלות לנקודות נתונים קריטיות, כמו מספר הפעילויות שהופעלו, הזמן שניצבר בביצוע משימות ומספר התלמידים והמורים שנכנסו למערכת. פשט את ניהול Matific בכל בית הספר שלך והפחת את העומס המנהלי.

admin dash school overview.png

דוחות שימוש מפורטים

עמק יותר בשימוש של בית הספר שלך ב-Matific לפי כיתה או רמת שכבה. התכונה הזו מאפשרת למנהלים להבין איפה התלמידים מעורבים ביותר, וזאת עוזרת בתכנון מערכת לימודים והקצאת משאבים.

admin dash usage report.png

צפה בשימוש של בית הספר שלך לפי כיתה או רמת שנה.

admin dash usage year level.gif

העבר את העכבר מעל כיתה כדי לראות פירוט של הפעילויות שהתחילו.

admin dash usage activities.gif

 

מעקב ותמיכה משופרים בהתערבות המורים

נטרל ותמוך במורים שלך בצורה יעילה יותר עם תובנות לגבי רמת ההתערבות שלהם. לוח המחוונים מספק מידע על הזמן שהמורים נכנסים למערכת ועל ההתערבות הכוללת שלהם עם Matific. תמוך והתעסק במורים בצורה טובה יותר על ידי הבנת דפוסי השימוש שלהם ב-Matific.

admin dash teacher activity.png

 

ניהול רישיונות ללא מאמץ

עקוב אחר ניצול הרישיונות בצורה קרובה. לוח המחוונים מספק תצוגה ברורה של כמה רישיונות בשימוש כרגע, וכך מבטיח שבית הספר שלך מקסימום את ההשקעה שלו ב-Matific.

admin dash your account.png

ניתן לשנות את נציג בית הספר או את פרטיו.
ניתן לבחור מורה כנציג בית הספר או להוסיף מישהו אחר.

admin dash edit school rep.gif

ניתן לבקש לחדש את הרישיון שלך ואפילו לבקש הכשרת Matific! 

admin dash renew licence.gif

admin dash request training.gif