סיכום פעילות - מנהלים

סיכום פעילות הוא כלי עוצמתי המיועד להעצים את הניהול הבית ספרי עם סקירה מקיפה של פעילות מטיפיק בבית הספר שלכם. סיכום פעילות מותאם אישית כדי לספק למנהלי בתי הספר את הנתונים והתובנות שהם צריכים כדי לקבל החלטות מושכלות ולוודא שמטיפיק פועל ביעילות בכל בית ספר.

סקירה מקיפה של בית הספר

סיכום פעילות מציע תצוגה מלאה של השימוש במטיפיק בבית הספר. ניתן לגשת בקלות לתצוגת נתונים, כמו מספר הפעילויות שבוצעו, הזמן שניצבר בביצוע משימות ומספר התלמידים והמורים שנכנסו למערכת. 

דוחות שימוש מפורטים

תוכלו לצפות בדוח שימוש במטיפיק לפי כיתה או רמת שכבה. התכונה הזו מאפשרת למנהלים להבין באיזה כיתות התלמידים עובדים יותר, ולסייע בתכנון מערכת לימודים והקצאת משאבים.

צפו בשימוש במטיפיק לפי כיתה או רמת כיתה.

העבירו את העכבר מעל כיתה מסויימת כדי לראות את פירוט הפעילויות שהותחלו.

 

מעקב ותמיכה משופרים בפעילות המורים

עקבו ותמכו מורים שלכם בצורה יעילה יותר עם תובנות לגבי רמת השימוש שלהם במטיפיק. סיכום פעילות מספק מידע על התחברות המורים למערכת ועל זמן השימוש שלהם באתר.

 

ניהול החשבון שלך

תוכלו להגיש בקשה לחידוש רשיון בית הספר, לבקש תיאום הדרכת מטיפיק או לפנות לתמיכה.

 

בנוסף, תוכלו לשנות את נציג בית הספר או לעדכן את פרטיו. ניתן לבחור מורה כנציג בית הספר או להוסיף נציג אחר מתאמכם.