Mitől különleges a Matific?

A Matific Következetes

A Matific felvértezi a tanárokat és a diákokat azáltal, hogy a matematikát egy értelmes és átfogó szemlélettel mutatja be. A felület egy következetesen kidolgozott 10 pontos pedagógiai elvrendszeren alapszik, amely az általános iskolai szintű matematika erős fogalmi megértését fejleszti.

A Matific Magával ragad

A Matific a gamifikált tanulási környezetet dinamikus, lebilincselő tartalommal kombinálja, amely által a tanulók teljesen elmélyednek a matematikában. A matekkal való korai megbarátkozás pedig azon számolási készségben és elemző-képességben való fejlődést garantálja, melyek a jövőbeni munkára való felkészülésben játszanak szerepet.

A Matific Alkalmazkodik

A Matific biztosítja azokat az eszközöket, melyek által a tanár képes egyéni feladatokat adni és differenciálni a tanulók között. A Matific segíti a tanárokat az egyéni fejlődésmenet kialakításában, és biztosítja a folyamatos formatív értékelés lehetőségét is.

A Matific Globális

A Matific több, mint 60 országban és 40 nyelven elérhető. A Matific körültekintően egyezteti a feladatait az állami és nemzeti tantervekkel és a jelentősebb tankönyvekkel annak biztosítása érdekében, hogy a tanulók és a tanárok be tudják építeni a használatát egyfajta rendhagyó tantermi foglalkozásként.