Bir Matific Yönetici kimdir?

Bir Matific Yöneticisi, okulunuzda Matific'i yönetmekle görevlendirilen bir öğretmendir.
SIS olmayan bir okulda, Matific Yöneticiniz sizin için Matific hesabınızı oluşturmuş olacaktır.