İleri seviye öğrenciler için zorluklar

Zenginleştirme başlığı altında, ileri düzey öğrenciler için zorluklarımız var!
Bunlar arasında geometri, mantık ve sayı bulmacaları bulunmaktadır.

zenginleştirme

zenginleştirme bulmacaları

Bu, 2. sınıf için bir sayı bulmacası örneğidir.

sayı bulmacası örneği

sayı bulmacası örneği