Belirli bir konuda zorluk yaşayan öğrencileri tespit edin

1. Raporlar üzerine gelin > Performans Raporu'na tıklayın.

Performans raporuna tıklayın

2. Bir sınıf seçin.

Bir sınıf seçin

3. Gerekli olduğunda bir konu seçin ve daha fazla inceleme yapın.

Öğrencileri belirlemek için inceleme yapın