Bir öğrenciyi başka bir gruba taşı

1. Sınıf Yönetimi üzerine gelin > Öğrencilerimi Yönet seçeneğine tıklayın.

alt

2. Sınıfınızı seçin.

Sınıfınızı seçin

3. Başka bir gruba taşımak istediğiniz öğrencinin yanındaki üç noktaya tıklayın.    
    Gruba Taşı seçeneğine tıklayın > Grup seçin.

Bir öğrenciyi başka bir gruba taşıma

4. Aynı zamanda birden fazla öğrenciyi birlikte başka bir gruba taşıyabilirsiniz.   
    Başka bir gruba taşımak istediğiniz öğrencileri seçin > Gruba Taşı seçeneğine tıklayın > Grup seçin.

Birden fazla öğrenciyi başka bir gruba taşıma