Bir öğrenciyi başka bir sınıfa taşı

1. Sınıf Yönetimi üzerine gelin > Öğrencilerimi Yönet seçeneğine tıklayın.

alt 

2. Sınıfınızı seçin.

Sınıfınızı seçin

3. Başka bir sınıfa taşımak istediğiniz öğrencinin yanındaki üç noktaya tıklayın.   
    Başka bir sınıfa taşı > Tamam seçeneğine tıklayın.

Başka bir sınıfa taşı